Forbrukslån
Forbrukslån

En del aldersgrupper kan oppleve å få avslag på søknaden sin. Dette gjelder spesielt aldersgruppen 18 – 26 år. Undersøkelser viser at mange søknader avslås for denne aldersgruppen. Problemene ved å innhente oppdaterte opplysninger førte til forslag om et felles offisielt gjeldsregister.

Bakgrunn for forslaget

Bakgrunnen for dette forslaget er en intern undersøkelse utført av en av de store bankene i Norge. Aldersgruppen 18-26 år oppfattes i utgangspunktet som en gruppe kunder, hvor risikoen er stor for bankene med tanke på usikrede forbrukslån. Når søknadene kommer til banken og de skal foreta en kredittsjekk er en del økonomiske opplysninger hele to år gamle. Dermed blir risikoen for banken for stor, og de avslår søknaden. Denne undersøkelsen førte til at banken la frem et forslag mot regjeringen om et felles offisielt gjeldsregister, slik at bankene kunne utføre en mer korrekt kredittvurdering enn de kan i dag.

Et offisielt gjeldsregister

Det var i desember 26 000 unge nordmenn med aktive betalingsanmerkninger. Inkassobyråene kunne melde at den totale inkassogjelden for denne gruppen var opptil en milliard kroner. Dette er ikke positivt for aldersgruppen med tanke på forbrukslån og kredittopplysninger, som ikke er oppdaterte. Tanken med et gjeldsregister var faktisk ikke bare å kunne gi bankene et bedre verktøy for kredittvurdering, men også at det kunne hindre unge i å ta opp lån de ikke kunne hanskes med. Et offisielt gjeldsregister ville gitt bankene et bedre grunnlag for rådgivning i forhold til forbrukslån. Datatilsynet stoppet forslaget på grunn av lover om personvern i Norge. Et slikt register ville være et overgrep mot alles privatliv, da all gjeld og økonomiske opplysninger ville være tilgjengelig. Vi, her hos oss, vil ikke spekulere i om dette er bra eller ikke, men det er en interessant tanke.