Forbrukslån
Forbrukslån

Det oppfordres stadig vekk i media og forbrukernytt å ha en såkalt sunn privatøkonomi. Den ene etter den andre gir tips om alt du ikke skal ta opp forbrukslån, og hva som er smart å gjøre. Vi flommer over av tilbud på sparing, BSU ordninger og pensjonssparing. Mange er ikke kommet i den aldersgruppen at for eksempel pensjonssparing er et tema. Hva vil så en sunn økonomi si for unge voksne?

En sunn økonomi

Litt fleipete sagt er en sunn økonomi at du ikke lever på forbrukslån. Her hos oss er vi positive til forbrukslån, men vi ønsker ikke være uetiske å fortelle at dette er den beste løsningen for alle. En sunn privatøkonomi er en god løsning for alle. Lån kan man ta opp, som en følge av dette, etter vår mening.
Har du en sunn privatøkonomi vil det si at du jevnt over klarer dine forpliktelser uten å spe på med lån. Du betaler dine regninger og har penger til overs slik at du kan nyte livet med opptjente midler. Den dagen en økonomisk floke dukker opp vil et lån være til hjelp, og ikke føre til problemer.

Hvordan skaffe seg en sunn privatøkonomi?

Når dagen kommer at du har en fast jobb, samt oversikt over inntekter og utgifter, er tiden en begynner arbeide med dette. Budsjett over alle inntekter og utgifter er veien å gå. Lag deg en oversikt over et år og hva du totalt trenger til utgiftene dine. Opprett en egen regningskonto, hvor du hver måned overfører disse, pluss litt ekstra. Kontoen benyttes til alle regninger, og det du har på brukskonto er det du kan benytte til alt mulig annet. Over tid vil du ha et overskudd og regninger kan betales med glede. Har du da behov for et forbrukslån er vi her.