Forbrukslån
Forbrukslån

Norges Bank satte nylig ned styringsrenten. Styringsrenten er den rentesatsen som styrer rentene også på ditt forbrukslån. Normalt vil lån i banker følge nedgangen, men det skjer ikke før etter en viss tid. I tillegg vil det variere hvor mye bankene setter ned rentene.

Styringsrenta setter nivået for bankrentene

Det er altså Norges Bank som faktisk bestemmer hva banken gir deg i rente på lånet ditt, til en viss grad. Det lånet du får hos banken har en rentesats som er satt utfra styringsrenta, samt et påslag av rente fra banken. Årsaken til dette er; de pengene du får låne hos banken har banken lånt hos Norges Bank. Bankene betaler rente på disse lånene, og for at de skal tjene penger på å gi deg et forbrukslån legger de på en viss prosent på ditt lån. Hva styringsrenta skal ligge på vurderes nøye av Norges bank, og det er flere faktorer som tas hensyn til. Den internasjonale økonomien og pengemarkedet er hovedfaktorer i denne vurderingen.

Endrer styringsrenta seg påvirker det også privatøkonomien

Nordmenn har lån som aldri tidligere. Boliglån topper listen over lån, så mye som 84,1% av den totale gjelden i Norge utgjøres av boliglån. I penger utgjør boliglån faktisk så mye som kr 2 157 milliarder. De resterende 15,9% av gjeld i Norge er forbrukslån og annen kreditt. Alle de som sitter med lån vil da bli påvirket av at styringsrenten settes ned, på en positiv måte. Har du et lån hos for eksempel Komplett Bank vil du ende med lavere kostnader totalt. Har du da i tillegg både studielån og boliglån vil nedsettelse av rentene for enkelte utgjøre en god slump penger totalt. Det kan være smart å likevel å beholde samme terminbeløp på lånene som tidligere, da de ekstra kronene vil bli en direkte nedbetaling på selve lånet ditt. Går rentene opp igjen har du da mindre lån som du betaler renter for, og det er også penger spart.