Forbrukslån
Forbrukslån

En stabil og god inntekt tåler godt noe ekstra gjeld. De fleste nordmenn kan takle et mindre forbrukslån uten store problemer. Tar du derimot opp et stort lån vil det være nyttig å planlegge godt. Store lån tar en del år å betale tilbake. Dermed vil du ha flere tusen i ekstra utgifter fremover. Stikkordet her er; budsjett!

Forbrukslån og gjeld

Det er ingen overraskelse at forbrukslån vil koste noe ekstra. Denne formen for lån er et usikret lån, og dermed kreves det ikke pant for lånet. Bankene tar risikoen, men de ønsker å ha en form for sikkerhet. Denne sikkerheten gjøres via rentesatsene, som er høyere enn lån med sikkerhet. Når alle betaler litt ekstra i rente dekker man også opp en viss andel av bankenes tap, når andre lånetakere ikke betaler. Dette er altså samme politikk som forsikringsselskapene har. Tar du dermed opp et lån på flere hundretusen vil renten utgjøre en stor andel av gjelden du betaler på. Gjeld er ikke problematisk med en god planlegging. Den bør du ta før du søker om lån.

Planlegg gjeld

Budsjett, budsjett, budsjett… ja, du må kanskje lage opptil flere utkast før du finner en løsning. Dette da forbrukslån opp mot kr 500 000 ikke er like enkelt å planlegge alltid. Årsaken ligger ikke i selve lånesummen, men du vet kanskje ikke nøyaktig hvilken rente du vil bli tilbudt. Når du så sammenligner forskjellige tilbud på forbrukslån, og totalt gjeld, kan det være smart sette opp noen alternativer for hvordan du skal løse det. Da har man en plan for ulike situasjoner, og renter. I planleggingen bør du også huske å få med at rentesatser endrer seg, og dermed ta høyde for slikt.