Lendo forbrukslån
Lendo forbrukslån

Når man er på jakt etter et forbrukslån er det viktig å sammenligne flere banker opp mot hverandre. Bruker man en finansagent (låneagent) vil man få tilbud fra flere banker samtidig, og kan deretter bestemme seg for hvilken bank man vil låne fra. Lendo er en av disse finansagentene og en søknad er tilstrekkelig.

Lendo

Lendo er en av Norges store aktører på utlånsmarkedet, og kan tilby lån til de fleste formål, i form av forbrukslån. Denne låneagenten samarbeider med flere kjente banker, som for eksempel Santander Consumer Bank og yA Bank. Det alle disse bankene har til felles er vilkår for lånet og rentenivåene. Dette betyr ikke at du vil få samme tilbud fra alle bankene, men du kan forvente et tilbud i nærheten av det averterte. Vilkårene vil være like for å søke et lån via Lendo. Det vil gjelde alt fra aldersgrense til andre vilkår. Det er enkelt å søke. Det gjør du online, hvor du fyller inn et søknadsskjema, og det sendes så videre til alle bankene Lendo samarbeider med.

Søke om forbrukslån

Det er altså kun et skjema som fylles inn, som tidligere nevnt. Her fyller man inn de personalia en blir bedt om og sender inn. Deretter kan du innen kort tid forvente tilbud fra de 10 bankene Lendo samarbeider med. Noen ganger så raskt som kun en time. Via Lendo kan du søke om lånebeløp helt opptil kr 500 000. Renten på lånet vil settes av hver enkelt bank, etter en kredittsjekk. Derfor vil du også oppleve at den effektive renten kan variere fra bank til bank. Låneeksemplet viser at et lån på kr 100 000 vil gi en gjennomsnittlig effektiv rente på 9,61% (betalt over 5 år). Det er også en fordel at man kan signere med bank-ID, som gir trygghet og prosessen rask.