Forbrukslån
Forbrukslån

Vi har forsikringer for det meste, som bil og hytte. Disse skal sikre oss om uhellet er ute og man ikke kan betjene lån, eller om hytta brenner ned. De fleste sitter ikke med så store summer på konto at en klarer dekke kanskje opp til flere hundre tusen i skader. Svikter inntektsgrunnlaget kan forbrukslån være økonomisk belastende. Forsikringen hjelper om uhellet virkelig er ute.

Låneforsikringen

Mange vet at man kan få en gjeldsforsikring knyttet opp mot for eksempel et huslån. Disse forsikringene dekker opp lånet i forhold til om en for eksempel blir alvorlig syk over lang tid. Nå tilbyr også flere låneforsikring opp mot forbrukslån, som for eksempel Santander. Dette da om inntekt faller bort kan lånet bli virkelig vanskelig å betjene. Forsikringen dekker forskjellige ting alt etter hvilken variant man velger, det er faktisk 5 forskjellige å velge mellom hos denne banken. De enkleste dekker kun sykdom og død mens andre dekker til og med ekstra utbetaling om en blir arbeidsledig.

Hva bør du sjekke?

På lik linje med at du vurderer tilbud og vilkår på forbrukslån, bør du gjøre tilsvarende på låneforsikring. Hver enkelt må vurdere hva som er gunstig. Skal man gå for en enkel forsikring som dekker kun sykdom? Vil en mer vidt dekkende forsikring være en betryggelse? Gå gjennom dekning forsikringen gir, og samtid hva prisen vil være. Prisen er ofte satt ut fra størrelsen på lånet. OPP Finans setter for eksempel prisen slik at den utgjør en viss prosent av lånesummen. Forsikring og lån slås da sammen, og terminbeløpet en betaler er for begge deler