Forbrukslån
Forbrukslån

Mange lurer på om det er noen fellesnevnere mellom de forbrukslånene som tilbys på det norske markedet, og det er det naturligvis. Alt av utlån er regulert av Finanstilsynet, og bankene har derfor visse retningslinjer å forholde seg til. Vi skal nå se nærmere på hva dette innebærer for et forbrukslån.

Kan ikke gjøre hva de vil

Et norsk forbrukslån kan for eksempel ikke være på mer enn kr 500 000 for tiden, uansett hva banken heter og hvor mye penger de har. Denne grensen økes jevnlig med årene. I tillegg er bankene nødt til å oppgi en eksempelrente på nettsidene sine, slik at det skal være enkelt for forbrukeren å se om det er dyrt eller ikke å låne. Bankene er også pliktige til å la deg selv bestemme nedbetalingstiden (eventuelt innenfor en tidsramme som passer med lånets størrelse). Du kan alltid betale ned hele lånet dersom du skulle ha penger til overs, noe som står i norsk lov.

Mer frihet med søkekriteriene

Når det kommer til søkekriteriene, så er det eneste lovfestete kravet at bankene må ha en aldersgrense som søkerne av forbrukslån må være over. Vanligvis er denne et sted mellom 20 – 25 år, men enkelte banker har 18års aldersgrense. I tillegg er det som regel krav om inntekt og statsborgerskap, men dette er en risikovurdering som bankene selv må gjøre og den varierer således fra bank til bank.