Forbrukslån
Forbrukslån

Ofte når man mister jobben møter man en helt ny og tøffere økonomisk hverdag. I disse tilfellene vil mange arbeidsledige vurdere forbrukslån som en kortsiktig finansieringsmulighet fram til man kommer seg tilbake i fast arbeid. De som låner ut penger til forbrukslån vil vurdere en del viktige punkter, og blant disse er evnen til å betjene gjelden, betalingsanmerkninger og den generelle privatøkonomien. Viktigst for utlåner er at søker befinner seg i fast arbeid, fordi en fast kontantstrøm gjør det mulig å betjene lånet. Som arbeidsledig vil man derfor ha mye lavere sjanse for tilslag ettersom inntektene er lave.

Vanligvis blir det avslag

De arbeidsledige som søker om forbrukslån i Norge får som regel avslag med noen få unntak. Et av de få selskapene som vurderer søknader fra arbeidsledige er Folkia, og i de få tilfeller hvor de innvilger lån vil det kun være snakk om små summer. Her må låntaker også være beredt på å betale svært høye renter, som følge av den ekstra risikoen utlåner løper ved å tilby lån til arbeidsledige. Etableringsgebyr, termingebyr og den nominelle renten vil som oftest være svært mye høyere enn de betingelsene man finner i vanlige tilbud om forbrukslån.

Ta grep for å øke sjansen for tilslag

Dersom du er arbeidsledig er det noen grep du burde ta for å øke mulighetene til å ta opp lån. Det første du må gjøre er å skaffe deg fast arbeid, og det spiller liten rolle hvilken bransje du jobber innen. Det utlåner vurderer er hvorvidt du har en fast inntekt hver måned, og kan betjene den gjelden du tar opp. Det neste du må gjøre er å kvitte deg med eventuelle betalingsanmerkninger ettersom disse også vil gjøre det vanskelig å ta opp et forbrukslån.